El mar - O GROVE

O mar é o principal tesouro da vila do Grove. Todo aquí vira ao redor do Atlántico que nos acolle na entrada da ría de Arousa.

A riqueza destas augas convértennos nun dos principais portos pesqueiros e de marisqueo da Comunidade Autónoma. Delas extráense os mellores produtos que cada día póxanse publicamente na Lonxa de Contratación.